Soyer Holding

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Soyer Holding Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
Günümüzde teknoloji doğayı, dünyayı ve insanı oldukça etkiliyor. Uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine göre, ürün ve hizmet satın alırken çevreye ve doğaya duyarlı olması ön koşul olarak gösterilmektedir. Sürdürülebilirlik konusu tüm dünyada odak noktası haline geldi ve tüketiciler için satın almada önemli bir karar kriteri oluşturdu.

Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden, bugünün ihtiyaçlarını karşılamak, üretim, çeşitlilik ve tüketimin devamlılığı sağlanırken, toplumsal ve ekolojik olarak da devamlılığı sağlayabilmek elzemdir.

Şunu biliyoruz ki bugünümüz ve yarınımız, doğal kaynaklarımıza bağlıdır, ancak doğal kaynaklarımız ise ne yazık ki sonsuz değildir. Doğa, her şeyiyle bize kendini teslim etmiştir ve ona sahip çıkmak da bizim elimizdedir. Sürdürülebilirlik ilkesi işte burada devreye girerek, aslında bir anlamda yarınımızı inşa etmemize yardımcı olmaktadır.

Sürdürülebilirliği sağlamak, aynı zamanda doğa ve insan arasında da bir denge kurmak anlamına gelir, ki bu dengenin sağlanması doğrudan bize bağlıdır. Bir düzenin içerisindeyiz ve bu düzeni koruyabilmek için devamlılığa ihtiyacımız bulunmaktadır.

Sürdürülebilir bir çevre için en temel özelliklerden biri seçimlerimizi doğru yapmaktır. Bununla birlikte, teknolojimizi iyi seçmek, iklimimizi iyi tanımak, çevremizi ve enerjimizi korumak için elimizden geleni yapmak oldukça önemlidir. Planlı bir şekilde kaynaklar üzerinde yaptığımız olumlu yönlendirmeler sayesinde, sürdürülebilirlik kavramını da üst seviyelere taşıyabilmek mümkündür. Sürdürülebilir olmak için öncelikle o şeyi korumak, analiz etmek ve ona değer vermek gerekmektedir. Böylece yaşam döngüsünde hiçbir aksama yaşanmaz. Yıllarca süren devamlılık sayesinde de yarınlarımız güvence altına alınmış olur.